ผลการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา รอบ 1-2558

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา โดยคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อ เพื่อเข้าสู่การประเมิน มีดังนี้

หัวข้อปัญหาสุขภาพ/เทคโนโลยี ประเภท เสนอโดย
1. เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น (Stage 1-2) โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง video-assisted thoracoscopic surgery (VATS)
รักษาและฟื้นฟูสภาพ อุตสาหกรรม
2. การตรวจคัดกรองโรค COPD ด้วย spiro meter ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (Spirometry test in primary care)
ส่งเสริมป้องกันโรค อุตสาหกรรม
3. การให้ข้อเข่าเทียม (อุปกรณ์ทุกชนิด) เทียบเท่าสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพ ประชาชนทั่วไป
4. เพิ่ม สิทธิประโยชน์การตั้งครรภ์ครั้งที่สามของหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี ในกรณีที่บุตรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ในสองครั้งแรกมีชีพอยู่แล้วเสียชีวิต
ส่งเสริมป้องกันโรค ประชาสังคม
5. การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดและระงับความรู้สึก ด้วยระบบ same day surgery and anesthesia   (ambulatory surgery and anesthesia)
รักษาและฟื้นฟูสภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

 

ภายหลังจากนี้ทางทีมวิชาการ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; IHPP และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ; HITAP) จะทำการศึกษาประเมินด้านต้นทุน-ประสิทธิผล และการประเมินผลกระทบต่องบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สปสช. ต่อไป

 

สำหรับการเปิดรับสมัครหัวข้อ/ปัญหา รอบ 2/2558 คือช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558

 

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ถูกใจ…คนไทยต้องช่วยกัน

www.ucbp.net

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เสนอความคิด พลิกนโยบาย