เอกสาร-งานวิจัยที่ตีพิมพ์

banner_others

วารสารต่างประเทศ

cover_journal   A cost-utility and budget impact analysis of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for severe thalassemic patients in Thailand
  Pattara Leelahavarong, Usa Chaikledkaew, Suradej Hongeng, Vijj Kasemsup, Yoel Lubell, Yot Teerawattananon
   
     
cover_journal   Accounting for Technical, Ethical, and Political Factors in Priority Setting
  Katharina Kieslich, Jesse B. Bump, Ole Frithjof Norheim, Sripen Tantivess and Peter Littlejohns
    Health Systems & Reform, 2(1):51–60, 2016
     
 cover_journal   Using health technology assessment for informing coverage decisions in Thailand
  Adun Mohara, Sitaporn Youngkong, Román Pérez Velasco, Pitsaphun Werayingyong, Kumaree Pachanee, Phusit Prakongsai, Sripen Tantivess, Viroj Tangcharoensathien, Jongkol Lertiendumrong, Pongpisut Jongudomsuk & Yot Teerawattananon
   
     
 cover_Value Health   Multicriteria Decision Analysis for Including Health Interventions in the Universal Health
Coverage Benefit Package in Thailand
  Sitaporn Youngkong, MSc, Rob Baltussen, PhD, Sripen Tantivess, MPH, PhD, Adun Mohara, MSc, Yot Teerawattananon, MD, PhD
   
     
cover_Value Health3rd   Evidence to Inform Decision Makers in Thailand: A Cost-Effectiveness Analysis of Screening and Treatment Strategies for Postmenopausal Osteoporosis
  Pritaporn Kingkaew, BPharm, MSc, Usawadee Maleewong, BPharm, PhD, Chardpraorn Ngarmukos, MD, Yot Teerawattananon, MD, PhD
   
   
cover_journal    Journal of Health Organization and Management Emerald Article: Efficiency or equity: value judgments in coverage decisions in Thailand
   Sripen Tantivess, Román Pérez Velasco, Jomkwan Yothasamut, Adun Mohara, Hatai Limprayoonyong,
Yot Teerawattananon
   
     
cover_journal    Economic evaluation of HLA-B*15:02 screening for carbamazepine-induced severe adverse drug reactions in Thailand
   Waranya Rattanavipapong, Tanunya Koopitakkajorn, Naiyana Praditsitthikorn, Surakameth Mahasirimongkol and Yot Teerawattananon
   
     
cover_journal    A costutility analysis of alternative drug regimens for newly diagnosed severe lupus nephritis patients
in Thailand 
   Adun Mohara, Roma´ n Pe´ rez Velasco, Naiyana Praditsitthikorn, Yingyos Avihingsanon and Yot Teerawattananon
 
     
cover_journal   The Economics of Public Health Care Reform in Advanced and Emerging Economies
  Benedict Clements, David Coady and Sanjeev Gupta
   

 

วารสารภายในประเทศ

cover_journal   ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการทันตกรรมป้องกัน
  จันทนา พัฒนเภสัช, ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
  icon_download (PDF 1mb)
     
 cover_journal   ต้นทุนผลได้ของการตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์ในประเทศไทย
  จันทนา พัฒนเภสัช, อุษณา ตัณมุขยกุล, ยศ ตีระวัฒนานนท์
  icon_download (PDF 548kB)
     
 cover_journal   ต้นทุนทางสังคมที่เกิดจากผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรมและปริมณฑลที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์
  วรัญญา รัตนวิภาพงษ์, จรพรสิริวีรโรจน์, พัทธรา ลีฬหวรงค์, ยศ ตีระวัฒนานนท์
  icon_download (PDF 445kB)