ติดต่อเรา

IHPP_logo_0 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)อาคารคลังพัสดุ ชั้น 2-3 กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์
อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000โทร: 02-590-2397, 2366โทรสาร: 02-590-2385

คุณกุมารี พัชนี

อีเมล์: kumaree@ihpp.thaigov.net

icon_map icon_googlemap
hitap_logo โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)ชั้น 6  อาคาร 6  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์
อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000โทร : 02-590-4549, 02-590-4374-5โทรสาร : 02-590-4369

คุณสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

อีเมล์: suradech.d@hitap.net

icon_map icon_googlemap

ชื่อ* (จำเป็น)

อีเมล์* (จำเป็น)

หัวเรื่อง

ข้อความ

captcha

กรุณากรอกข้อความตามที่เห็นด้านบน