ขั้นตอนทั่วไปของการเสนอหัวข้อ

 42_chart_processing

 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ สามารถเสนอหัวข้อผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่  ทั้งนี้ท่านสามารถขอรับ user name และ password ได้ที่ ราชวิทยาลัยที่ท่านสังกัด

กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มอุตสาหกรรมและ กลุ่มประชาชนทั่วไป สามารถเสนอหัวข้อฯ ผ่านตัวแทนในแต่ละกลุ่ม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพื่อติดต่อตัวแทนของกลุ่มท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

  • กุมารี พัชนี

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

โทร: 02-590-2397, 2366

อีเมล์: kumaree@ihpp.thaigov.net

  • สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

โทร: 02-590-4549, 4374-5

อีเมล์: suradech.d@hitap.net

 

การเสนอหัวข้อปัญหาและหรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพเปิดรับ 2 รอบต่อปี

  • รอบแรก ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
  • รอบสอง ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม